• dveře (arch. dvéře), -í f. pomn. (dveřím, dveřích, dveřmi) otvor, kterým se chodí do uzavřeného prostoru, a pohyblivá stěna, kterou se takový otvor uzavírá; přední otvírající se strana skříně. Tenkrát chodil strach [před zloději] všude, a pro něj zavírali [Padolští] hned za prvního soumraku vrata, dvéře, kde jakou branku a pouštěli psy z řetězu. Jir. Dala dvéře domovní na závoru. Šmil. Tiše stanula u dveří do čeledníku. Jir. Dveře otvírati, zavírati, zamykati a p. Dveře jednokřídlové, dvoukřídlové, posunovací, otáčivé a p. „I spěte ještě!“ pravil [rychtář] a byl ze dveří. Just. Hospodský uvítal ho slovy: „Jak pak jste k nám přece nalezl dvéře?“ Prav. Nevzdálila se, dokud agenta ze dveří nevyprovodila nedostala ven. Baar. Všichni už jsou pryč, jen vy se nemůžete vypravit. Už ať jste ze dveří venku! Šim. Kdybys byl někdy v nesnázích, dveře kapitulního děkana u sv. Víta budou ti vždycky otevřeny vždy se k němu můžeš obrátiti. Třeb. Důstojníkům nikdy neotevírám dveří nepříjímám. Bozd. S takovou mi zůstaňte za dveřmi, pantáto, přestaňte s tlachy! Něm. Povolal si jej k sobě a při zavřených dveřích dlouho s ním vyjednával. Herb. V Číně dohodlo se Německo s Anglií, a sice na základě „otevřených dveří“ volného obchodu. Čes. pol. Pocestný, nejsoucí s to, aby v hospodě si zaplatil, na dvéře jeho [chalupníka]‚ zaklepá obrátí se na něho. Něm. Neznal se svou rodinou bídy, která za našich dob na dvéře menších úředníků tak často klepává. Kosm. Host za hostem si u něho podávají dvéře… samá traktace často, stále docházejí. Staš. Dveře (se) netrhly jedním proudem přicházely návštěvy. Netrhly dveře u Benešů, po celé dva dni chodili se na ni [mrtvou] dívat. Just. Mlčela trnouc strachy, že starý otec synu dvéře ukáže vyžene ho. Šmil. Vyrazil jsem s ním dveře vyhodil jsem ho. Herb. Ta jim ukáže, kudy cesta ze dveří. Něm. Podal bych vládě rakouské ostrý přípis toho obsahu, aby ona metla před vlastními dveřmi starala se o své, nepletla se do cizího. Havl. Musí vytloukat cizí dvéře a doprošovat se neznámých lidí, aby se jeho prostřednictvím pojistili. Štech. Podle selské zdvořilosti není obyčejem, aby příchozí vpadl otevřenými dveřmi tam, kam chce jednal přímo, bez úvodu. Herb. Abych, jak se říká, i s dveřmi do domu vpadl, vyslovuji pevné přesvědčení své, že Slované nejsou jedním národem. Havl. Tlačí se plnými dveřmi je neodbytný. Žně byly zrovna přede dveřmi blízko. Herb. Válku máme přede dveřmi blízko. Klicp. Přen. Dokořán otvíráme veselosti dvéře. Táb. Nepřítel nepřestával dotírati na dvéře národnosti naší. Lit. l. Právě proto otevírají tato díla dvéře pochybám, je-li Munch velikou výtvarnou potencí. Šal. Horn. větrné dveře k regulaci vzdušného proudu.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 599 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 599