• filosofie, -e f. věda, která na základě výsledků ostatních věd hledí sestrojiti jednotný názor na svět. Filosofie spiritualistická, monistická. Filosofie náboženství, dějin. Praktická filosofie ethika. D životní názor. Chci žíti a činiti sebe a jiné šťastnými. To je má filosofie. Podl. D obor universitního studia. Studoval filosofii na pražské universitě na filosofické fakultě. Svob. Doktor filosofie. D někdejší dvouletý kurs filosofický, doplněk šestitřídního gymnasia. D Typ. francouzské pojmenování pro garmond.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 285 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 285