• *hanoba, -y f. hanění, hanobení. Hanobu přátel svých nemohu poslouchat. Tyl.