• hluboký (komp. hlubší) adj. daleko pod povrch, daleko dolů sahající. Hluboké moře nezkalíš jedním kamenem. Hál. Vedl lva před hlubokou studni. Sab. Měl hlubokou ránu v hrudi. Jir. Kaplan vysekl hlubokou poklonu. Šmil. Vyprázdnil jediným hlubokým douškem číši. Krás. Viděl jsem tu dojímavě krásnou tvář, ty hluboké oči výrazné. Zey. Hud. hluboký tón s malým počtem kmitů. Hosp. hluboká půda silná vrstva půdy; hluboká orba, setba do značné hloubky. D do velké (značné) dálky se prostírající, rozsáhlý. Cesta vede hlubokým lesem. Hol. Pohled sune se přes cestu ke hlubokému parku zámeckému. Havlasa. Obloha byla bezmračná, hluboká, modrá. Kun. V nejhlubší části jeviště objevila se tropická krajina nejzazší. Stroup. Skalnatá krajina, v pozadí rokle s hlubokou perspektivou daleko dozadu sahající. Hluboká skříň. Stroup. D mající velkou míru něčeho; naprostý, úplný, důkladný, velký, silný. Hluboký spánek. Zdálo se, že je zabrána do hluboké pobožnosti. Prav. Sklopila zrak v pokoře hluboké. Zey. Vypravování jeho učinilo na mne dojem hluboký. Arb. Panovalo hluboké ticho. Jir. Čirá, hluboká kolem zas tma. Ner. Ve hlubokém stínu keřů rostlo býlí. R. Svob. Moře, k nepopsání krásnou barvou z hlubokého modra do nejjasnější zeleni se pyšnící sytého. Ner. [Pláštík] hluboké višňové barvy. Herrm. Hluboká bolest, hluboký vzdech, smutek, úpadek, hluboké zamyšlení, přesvědčení a p. Chtěl představovat i hlubokého mudrce i vzletného umělce zároveň. Staš. D těžko pochopitelný, těžko důmyslný. Hluboké tajemství. Básník hlubokou vyslovil pravdu. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1808 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1808