• hrubý adj. (hrubší, řidč. hrubější) obsahující větší kousky; tlustý, drsný, nehlazený. Dej čerstvou sůl — vezmi na ni váleček, ať není hrubá. Herrm. Hrubá mouka na omak drsnější (op. hladká). Tech. hrubý plech silnější než 5 mm (op. jemný). Hrubá tříska první odbíraná tříska při obrábění, pokud možno největší (op. jemná). Hrubý pilník s hrubým sekem k prvnímu pilování (op. jemný). Jsem z hrubého dřeva a lecos snesu. Dyk. Hrubá podlaha z neohoblovaných prken. Hrubé sklo lité sklo stavební drsného povrchu málo průhledné, surové sklo. Hrubá omítka neuhlazená, drsná, ostrá (op. hladká). Hrubé zdivo neomítnuté, režné zdivo. Hrubý odlitek neopracovaný. Pod ušima měl krátká, hrubá vousiska. Rais. Kolemjdoucí dva mužští hovořili hrubými hlasy. Ner. Hrkal v pokojích svými malířskými štaflemi, v pocákaném oděvu z hrubého plátna. Herrm. Rudá zář padala na tmavou okenici, na níž byl hrubým štětcem namalován bílý jelen. Jir. Přen. Jenom na práce nejhrubší zjednal posluhovačku nejtěžší. Herrm. D drsný v řeči n. činu, nezdvořilý, neslušný, sprostý. Není to poprvé, co jste byl tak nestoudně hrubý k strážníkovi. Ner. Žert drsný a hrubá anekdota lektaly důstojníky k bouřlivému smíchu. Jir. Hrabě samolibý a elegantní, vypěstovaný a hrubý zároveň. R. Svob. Křik a hrubý chechtot. Jir. Ředitel oznámil, že je [žák] pro hrubé chování vyloučen. Rais. Náhlé přechody z idealných výší k hrubému naturalismu. Vrch. D povšechný, celkový, přibližný. Hrubý příjem, zisk beze srážek, bez vydání spojeného s dosažením příjmu, bez režie (op. čistý). Žurnály hádaly, že hrubý výnos celé akce může obnášet jedno sto tisíc korun. Mach. Obch. hrubá váha i s obalem, brutto. Pojišť. hrubá prémie čistá zvětšená o vydání a zisk pojišťovny (op. čistá). Pět hrubých smyslů nestačí k pochopení tak velkého celku, jakým jest vesmír jen přibližně vnímajících. Zey. Hrubé obrábění předběžné a přibližné opracování výrobku (op. jemné). V hrubých rysech povšechně, celkově, bez podrobností. Hrubá rozvaha zkouška správnosti účtovaných úhrnů za účetní období, bilance. Tech. hrubá výhřevnost přibližně určená. Hrubý spád výškový rozdíl hladin na počátku a na konci určitého úseku, celkový spád (op. užitečný spád). Hrubý odlitek neopracovaný. Biol. hrubá kultura obsahující směs mikroorganismů (op. čistá). Voj. hrubé zastřílení, hrubý dostřel. D Poněk. arch. veliký. E. Weckenstedt vydal hrubý svazek: Wendische Sagen. Rok. Ty jsi nikdy hrubý čtenář nebýval velký, valný. Hol. Na hrubý špalek hrubý klín hrubost za hrubost. Přísl. Hrubý kus švédský kýchl, až se z něho zakouřilo dělo. Dur. Hrubá střelba z děl. Rez. Voj. hrubé dělostřelectvo druh polního dělostřelectva (vyzbrojené houfnicemi); hrubá muška (op. jemná); hrubé dělo dělo střední ráže. [Profesor] do nás mladších začal pálit z nejhrubších kusů užíval nejpřísnějších prostředků. Kronb. Líc snědá pobledla jaksi, postava se hrubá jaks nachýlila. Bezr. Vezměte mi dvě libry hrubých a dvě drobných hrozinek. Svět. Jak snadno mohlo na mne padnouti nejhrubší podezření, kdybych byl v chrámě dopaden. Arb. ‚Připouštím‘ byl by hrubý germanismus. Čech. Hrubý poklesek. Hrubá chyba, nedbalost. Hrubé obvinění. V. t. hrubá.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1397 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1397