• jasniti ned. obyč. bás. dělati jasným, vyjasňovati, ozařovati. Luna jasnila břeh. Zey. Otec bohů i lidí se usmál na dceru [Venuši] tváří, jíž jasní nebe, když někdy se zatemní bouřkou. Vaň. [Lampy] svou chvějnou září chodník jasnily. Vrch. Dlouho nebude nám asi tvá mysl bodrá jasnit chvíle trudné činiti veselejšími. Kraj. D jasniti se stávati se jasným, světlým, vyjasňovati se. Obloha se jasní. Krás. Jasní se nastává světlo, den, svítá. Přen. Po povodni kalné vody rychle opadávají, rychle se čistí a jasní. Baar. Seděl zticha a v hlavě počalo se mu jasniti. Rais. Rozhlížel se, kde je. Zvolna se mu jasnilo. V. Mrš. Ohlas ryku zněl až do kněžniny zahrady, jasnil se a mohutněl stával se zřetelnějším. Jir. Tvář se mu jasnila úsměvem stávala se veselou, šťastnou. Jir. D býti jasným. Po obzorech skupené vesničky s věžičkami a rozlitou rezí zahrad jasnily se na modru nebeském. Svob.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 93 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 93