• kříž, -e m. kdysi šibenice složená ze dvou dřev přes sebe napříč položených, na které byli rozpětím popravováni odsouzenci. Šest tisíc křížů musí řadou stát, ku Capui kde cesta. Vrch. Místo, kde Ježíš byl přibit na kříž. Ner. D podoba n. znamení kříže jakožto symbol v křesťanských církvích; předmět mající podobu kříže, krucifix, vyobrazení Ukřižovaného; znamení dělané v podobě kříže jako náboženský úkon. Z předu [pohřebního průvodu] si vyšlapoval kluk, nesa černý odřený kříž. Tyl. Poutníče neznámý, s tím křížem v ruce na dlouhé holi — kdo jsi ty? Erb. Několik nocí při práci vyseděla, aby mu [dcera otci] mohla koupiti na hrob černý dřevěný kříž. Prav. Ode dna [truhlice] vyňal zlatý kříž emailový, byzantského díla. Jir. Obnažil zvolna hlavu, kříž na čele udělal ještě volněji. Třeb. Poznamenav se svatým křížem, zahájil křaplavým hlasem modlitbu. A. Mrš. Učinila nad kuchyňkou ve vzduchu kříž, poroučejíc domácnost ochraně boží. Herrm. Udělav bičem tři kříže před koňmi, zatrhl řemennou opratí. Jir. Zdarma ho [žida] odstěhovali na ražické nádraží, ženské udělaly za ním tři kříže rozžehnaly se s ním jako s nebožtíkem. Baar. Stalo se něco, co vypadalo, jako kdyby někdo přes celý papír udělal velký kříž nechal to upadnout v zapomenutí. A. Mrš. Slabounké děťátko to bylo, nad ním každý dělal kříž měl je za ztracené. Vrba. Odpustila panu Suchoradovi několik dlužných šestáků, nad kterými už dávno byla udělala kříž oželela je. Kar. Udělali nad slovanstvím bolševiků jednou pro vždy kříž vzdali se naděje. Přít. Urážka padla veřejně a je veliká. Pan tajemník bude nucen zatraceně lézti ke kříži uznati vinu, pokořiti se. Maria. Snad uvidí tvá žena a tvé děti, co jsou bez tebe a polezou ke kříži. Klost. Lenoch se práce co čert kříže bojí. Herb. V kancelářích a sborovnách mají kuráže nazbyt, ale veřejnosti se bojí jako čert kříže. Klost. Škole se vyhýbá jako čert kříži. Baar. Přišel po funuse s křížem pozdě. Šmil. D Círk. řecký kříž mající všechna čtyři ramena stejně dlouhá; latinský kříž mající dolní rameno delší než ostatní tři ramena. Ondřejův kříž v podobě řeckého písmena ψ. Hákový (hákovitý) kříž staroindická svastika; nyní odznak německých národních socialistů n. německý národní socialismus sám. Dnes stojí hákový kříž a rudá hvězda přímo proti sobě Německo a Rusko. Přít. Maltézský kříž složitější podoba kříže užívaná za odznak maltézského řádu; tech. clona této podoby v promítacím filmovém přístroji. Voj. žlutý kříž, modrý kříž označení skupin bojových plynů. D v názvech některých organisací užívajících kříže za odznak. Červený kříž organisace první pomoci za války i v míru. Bílý kříž organisace pečující o vojenské gážisty. Ohnivé kříže fašistická organisace ve Francii. D vyznamenání, řád v podobě kříže. [Důstojník] rozhrnul plášť a na prsou objevila se mu řada křížů. Třeb. Zář sterých světel mocně blýskala na hvězdách, křížích šedých ministrů Mach. Záslužný kříž. D Arch. křížová výprava, křižácké tažení. Papež zdvihne kříž na Turky, sám povede vojsko proti nim. Jir. Hradec vydat chtějí, zdvihnout kříž! Svob. D Bás. křesťanské náboženství, křesťanství. Povždy hotovi býváte se zbraně chopit za svatý kříž, za víru Kristovu. Zey. Vy byste velebili okamžik, kdy ji [bibli] před námi apoštol kříže rozevřel. Třeb. D soužení, trápení, trampoty, svízel. Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Přísl. To ty lidi bůh velkým křížem navštěvuje. Zey. Nezbývalo, než vzít svůj kříž a trpělivě jej vléci životem. Vrba. Kdyby mi jen Pánbůh z toho kříže pomohl! Něm. Ó nešťastná abecedo, tenkrát jsem nevěděl, že jsi můj první kříž, moje muka, soužení a trápení Rais. Osud ho neušetřil ani křížů. Vrba. Z holých dlaní hejno dětí uživit je kříž. Čech. S polemikami je vůbec kříž. Vrch. S husami byl největší kříž a nejvíce svády. Herb. D jiná věc tvarem podobná kříži, zvl. předmět n. obrazec složený ze dvou částí napříč přes sebe. Lichtenšteinský již jen za kříž okna otevřeného se držel. J. z Hv. Viděl za jedním slovem kříž, poznal, že vynechal čárku před vedlejší větou označení chyby. Svob. Kryst. osní kříž soubor os krystalu. Tech. dlaždičský kříž náčiní na určování sklonu terénu, svahoměrný kříž. Dopr. druh jednoduchého obalu na dopravu konserv a j. Astron. Jižní kříž význačné souhvězdí jižní oblohy. V karetní hře barva ve francouzských kartách vyznačovaná trojlístkem, křížek. D dolní část páteře, hřbetu. Stařena, aby snáze ho [pytel] nesla, na kříži [jej] podpírala jednou rukou. Her. Namáhavě vstala — taky už jí chudákovi kříž dřevěněl. Herrm. Táhni svou cestou, chceš-li zdravý kříž odnésti. Herrm. Kůň klesl na zadek, jakoby v kříži přeražený. Jir. Dial. Selka se tahala jako v křížích zlomená. Koudelák. D na kříž, přes kříž něco položiti, uvázati napříč přes sebe. Petr zapálil si dýmku, přeložil nohy přes kříž. Něm. Byla zardělá, s šátkem přes ňadra na kříž uvázaným. Jir. Kříž na kříž, řidč. kříž a kříž, kříž křížem, křížem na kříž všemi směry, sem tam, úplně, zcela. Čertovák prochodil město kříž na kříž. Šmil. Prohledali všecko kříž na kříž. Svob. Běhala ve zmatku kříž a kříž a tím více se pletla. Něm. Trvá to několik hodin, než se takový lesík projde kříž křížem. Kun. Začal projížděti panství křížem na kříž. Herb. V. t. křížem.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1421 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1421