• kargo, -a n. obch. celkový lodní náklad a jeho seznam. D kargo, -a m. zplnomocněnec doprovázející lodní náklad na místo určení, aby jej tam prodal.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 5 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 5