• konec, -nce m. kraj, mez, kde se věc začíná n. přestává. Hůl má dva konce. Změřiti něco od jednoho konce k druhému. Všecko má svůj konec. Dolní konec vsi. Z Čech až na konec světa. Jir. Svěřila své děti podivným, ze všech konců přivandrovalým cizozemkám končin. R. Svob. Zvali se hosté, vařilo se v kuchyni již kolik dní, jakož se i tisíc jiných radovánek chystalo na všech koncích. Něm. Držela [Atala] konec provazce. Jg. Jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec býti zajedno. K. Čap. Všecko ihned pochopovala, každého díla se chápala za pravý konec volila vhodný prostředek. Hol. Vždy levý konec všeho uchopí nesprávně začne. Vrch. Zaslechl jsem něco o křížových válkách a nevím tomu ani konce ani zvonce nemám o tom ponětí. Herb. Ztratil jsem konec zamotal jsem se (na př. ve vypravování). Bez míry, bez konce jest milost boží. Erb. D Zř. předl. Konec cesty v lese, kamenité, šedivý hrad v širou dálku hledí. Heyd. D (o čase) poslední doba, (o činnosti) ustání, přestání, výsledek. Byloť koncem dubna. Jir. Koncem sedmileté války došla klamná zpráva. Jir. V tom konci století, v těch zájmů vřavě zříš v dálku mizet onu Kaina kletbu. Vrch. Kdo pak je ta Mančinka a Cilka a Václav? ptala se kněžna, ráda chtíc věděti všemu konec i začátek všecko zevrubně. Něm. Zahradník vypravoval všecko od začátku až do konce. Pfleg. Již nehádali se více o francouzskou revoluci, aniž rozumovali o konci světa. Jir. Pamatujte si, že jsem vám to řekla, a dosť a konec! víc nemluvím. Kosm. Konec jest velikému carátu ruskému. Med. Nastala zima dlouhá a trapná; nebylo jí konce. Klost. Jeníku, kde je tě konec? kam ses poděl. Svět. Panímáma hleděla si domácnosti, a kde pantáty konec — nikdo nevěděl. Herrm. Pátral, kde je mu konec. Sez. Bůh ví kde mu bylo konce. Ehrenb. Jisté úkony [instinktivní] musejí následovati po sobě, porušíte-li jejich ustálený sled, je instinkt v koncích bezmocný. K. Čap. Je s jměním v koncích, nyní si pořád vypůjčuje. Prav. Ať si kdo chce chválí vynálezy a současnou vzdělanost, my pravíme, že je svět v koncích nemůže dál. Vanč. Kdo má kozla zahradníkem a Kaču za sousedku, ten je s ajnmolancem(sic!) v koncích nedopočítá se. Kosm. Jsem již [s vypravováním] u konce. Rub. Síly jeho byly u konce neměl sil. Svět. Byl se svou trpělivostí u konce došla mu trpělivost. Svět. A i kdyby teď dělali [sousedé] kdo ví co, mezi nimi a námi je navždy konec nebudeme nikdy přáteli. Svět. Je-li konec zpěvu jeho, s národem celým konec jest veta po něm. Vrch. Odtud až potud a každá písnička má svůj konec a ta Roblova skončila ohavně. Baar. Doufám, že přijdeme k dobrému konci shodneme se. Šmil. Dá bůh, že to všecko vezme dobrý a šťastný konec šťastně skončí. Šmil. Však jsem byla včera na Lhotce u strejce, aby to vzalo nějaký konec skončilo se. Rais. [Jahelková] povídala o nemocích, nemohla přijíti k žádnému konci. Prav. Arnulf dokoná, co nemohli Ludvíkové ke konci přivésti. Hurb. Udělej tomu [známosti]‚ holka, konec ukonči to. Staš. Já toho všivého života mám dost a umínil jsem si, že tomu udělám konec, čemu se říká konec s kalafunou. Klost. Já kdybych se rozstonal, udělám tomu krátkej konec. Udělám si smrť. Herb. Národy různých jazyků, mravů a zvyků nepřivedeš pod jeden klobouk. Proto došlo to s Josefem [císařem] do smutných konců! smutně to skončilo, dopadlo. Šmil. Ale tvou vinou došlo do těchto konců tak to dopadlo. Klost. Ale na konec stará synovi přece povolila konečně. Jir. Na konci však mně i žena, kmet i dítě sevšední konečně. Vrch. Koncem rád jsi, když jen život chráníš konečně. Vrch. Konec konců každá chudoba je zaviněná konečně, ostatně. Vach. Řidč. v konci konců, konec (s) koncem, konec ke konci. Všecko možné podnikáme a v konci konců výsledky našeho úsilí jsou přece nepatrné. Hol. Ještě jsem mu hodně vyčtla a konec koncem bylo, že jsem mu vypověděla. Něm. Avšak konec s koncem „Němci zase prý jen Němcům přejí“. Rez. Já že bych snad konec ke konci měl ještě jíti k nim? Třeb. D smrt. Když však ulehl a pořád scházel, nezapírali si, že to s ním jde ku konci. Prav. Sestárlý orel zimomřivý na sněti sedí sám a sám, stesk konce hled mu mlží sivý. Mach. Mrtvola Horáčkova byla s jinými mrtvolami z obecné kaple vyvezena — „jaký život, taký konec,“ pravil pan provisor. Ner. D účel, cíl. Obyvatelé [městečka] měli pěstovati řemesla a handle. K tomu konci nadáni byli od počátku právem týdeních trhů. Pek. Nejsouť zde tyto odchylky vylíčeny k tomu konci, abychom škodolibě vlastní přednosti své měřili. Durd.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1635 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1635