• konkurs, -u m. obchodní úpadek. Upadnouti v konkurs, do konkursu, ohlásiti konkurs. Upadne-li v konkurs obchodník, utrpí obyčejně ztrátu i velkoobchodník, který mu zboží dodal. Dobiáš. Já ho udám a on ohlásí konkurs. V. Mrš. Koupil statek v konkursu. R. Svob. Tato firma ke konkursu se neschyluje. Šlej. Osoby, na jejichž jmění uvalen byl konkurs. Čes. pol. D soutěž při vypsání místa, dodávky n. odměny. Uprázdní-li se místo učitele, [oznámí to místní rada školní] okresnímu školnímu výboru, který konkurs ihned rozepíše. Služ. min. škol. Konkursy na místa učitelů a ředitele [nové školy] byly vypsány. Podl. Před rokem vyšel z konkursu o prostějovskou faru všemi hlasy — páter Dostál-Lutinov ze soutěže uchazečů. Mach. Jde o to aby byl tatínkovi pacht obnoven. A to bez konkursu, sice pohoříme. Sez. Společností vypsán konkurs na projekt nejvhodnějšího splavnění Vltavy v Praze. Lier. Zvítězil Aleš při konkursu na výzdobu Národního Divadla. Jir. Bude porota sestavena — aspoň při literárních konkursech to bývá zvykem. Herrm. D Círk. zkouška duchovních osob ucházejících se o farní obročí. Konkurs duchovním kandidátům na fary ne tři léta, ale šest let platil. Jg. Arch. učitelská zkouška. Již jsem si také konkurs odbyl, ale že by pro mne někde místo bylo, nikdo neříkal. Rais. Hodlal později dělati konkurs a státi se profesorem. Šmil. D Zř. kniž. sběh, shoda okolností. Každá hodnota vzniká z konkursu vnitřních i zevních příčin spolupůsobení. Přít.