• kouti ned. (kuji, kuješ, příč. kul, kut) zpracovávati kov kladivem, pobíjeti kovem. Kul od rána do noci šavle a píky. Jir. Kupují se nové, stříbrem nebo ocelí kuté ohlávky a prostraňky. Havl. D osnovati, strojiti, tajně připravovati. Jsou ve sboru [profesorském] lidé, kteří z našeho opoždění by kuli zbraň proti němu [řediteli]. Klost. Ministři a vlády kují samé pletichy. Jir. Kutí plánů spikleneckých. Dyk. Kouti pikle se již neříká. Dnes lidé jen intrikují: nekují pikle. Šal. Žert. Mnohý básník v potu tváří básničky a verše kuje dělá. Hajn.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 447 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 447