• krom adv. a předl. v. kromě.
  • kromě, krom adv. vyjímajíc. Celou zimu kromě do kostela ven nevyšel. Rais. Nemluvil ještě s nikým, krom s pánem z Janovic. Choch. Nevěřil krom v židovy peníze v nic. Lum. Jakby v celém světě nebylo jiného nic, kromě já a ona. Koll. Leží jako Lazar celý den sám, kromě když přijde doktor Held. Jir. Leonard neproměnil v něm [rukopise] nic, kromě že v čele předeslal novou předmluvu. Pal. D předl. s gen. vyjímajíc, vyjma, mimo. Nikoho nepotkala, kromě zahradníka. Jir. Padli všichni kromě třinácti. K. Čap. Někdy jsem se krom neděle za celý týden z domu nehnul. Svět. Všemu konec kromě závisti. Přísl. Ustál. sp. Jsem zapřažena jako kůň, krom té drahé duše vyjímajíc duši. Pitt. D vedle, mimo. Otec [Fr. Palackého] kromě učitelování byl také písařem obecním. Kal. Knížata krom obou těchto míst [Vyšehradu a Prahy] měli jiných oblíbených hradů a dvorů více. Tomek. Krom vinařství zavedl Karel v Čechách také rybnikářství. Kal. D proti, nad, mimo. „Trpělivosti…?“ vyhrkl Kulich krom obyčeje rychle. Herrm. Když teď Mikuláš kromě nadání přijel, — vladyka dobrých konců netušil. Jir. Že mladý muž pod nátlakem tím trpí, bylo slečně Jenny kromě všeliké pochybnosti nad (mimo) všelikou pochybnost. Šmil. D Zast. dial. vně, stranou, mimo. Když znáte tak dobře, co kromě vás jest, pak bezpochyby ještě lépe znáte, co je ve vás. Havl. Kromě dílny své žádný mistr obrazů svých ku prodeji vystavovati nesměl. Pal. Stodoly čili mlaty zhusta stávají krom dědiny v dlouhé řadě. Herb. Proč hledají [spiritisté] pozemské blaženosti kromě našeho ovčince? Staš. Stávijáš se mně, pravda, do očí — ale krom očí si inačí mimo dohled, neviděn. Herb. Ostatně, krom žertu: kuchyni hanáckou velmi podrobně zaznamenal Fr. Skopalík bez žertu. Herb.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 256 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 256