• lidnatost -i f. hustota zalidnění, osídlení. Poměrná lidnatost těchto zemí vyrovnává se lidnatosti Belgie. Rieg. Bylo již tehdáž [r. 1148] více kostelů v podhradí Pražském, z čehož se aspoň poněkud dá souditi o větší lidnatosti. Tomek. D velký počet obyvatelstva. Na straně Němců [v Pešti] jest vůbec: osvěta a vzdělanost, majetnost a bohatství, nádhera a moda, lidnatost, anť počet duší trojnásob větší. Koll. Dříve se obývala jenom veliká oudolí nebo nejdolejší svahy hor, teprv později vtlačila lidnatost obyvatele na výšiny. Něm. Dědiny hanácké vynikají především neobyčejnou lidnatostí. Erb. D Arch. obyvatelstvo. Při vymezování polí jazykův a nářečí v zemích smíšené lidnatosti brán ohled výhradně na mluvu lidu obecného čili sedlákův. Šaf.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 90 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 90