• listovati ned. obraceti listy v knize, sešitě a p. Nedbale listoval v knize svýma jemnýma, překrásnýma rukama. Til. Vyňal notes z kapsy, listoval v něm okamžik. Šrám. Pošt. počítati bankovky listováním. D zběžně prohlížeti, zběžně se probírati (knihou, novinami a p.). Listoval jsem v románech Tolstého, jako v nich listuji každý rok. Šal. Listovali jsme starým materiálem museálních korespondencí a zežloutlými novinami z minulého století. Přít.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 94 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 94