• loket, -kte m. (dat. lokti, loktu, lok. lokti, loktě, loktu, pl. nom. ak. lokty, gen. loktů) kloub spojující paži a předloktí. Snětivá část ruky byla odňata až po loket. Vach. Dělnice se pošťuchovaly lokty. Čap. Ch. [Žena měla] dlouhé, žluté rukavice k loktům. Vrch. Podepřel lokty o kolena a vložil hlavu do dlaní. Ner. Nadávali a tloukli mne [uličníci ve škole] proto, že mně koukaly lokte z kabátu. Svět. Teď musí každý mít lokty, trochu se prodírat ku předu býti výbojný. Herrm. Nemůže loktem do kapsy nemá peněz. Čel. Nemůže loktem do rukávu je hloupý. Vrba. D část rukávu na lokti. Lokty kabátu se už pořádně blyštěly. Stroup. Kabát na loktech děravý. Čel. D Zř. předloktí, ruka. Od čokoládové pokrývky stolu odrážela se žlutá růže a bledá růžovost pleti jejích [dívčiných] poloobnažených loktů. Sez. O loket tam dívka opírala hlavu krásnou. Čech. D lokty, -ů pl. náruč, náručí. Znám ji co dítě, na těchto loktech jsem ji chovala. Hál. Což mohu v jejích loktech víc si přáti? J. J. Kol. Zhas’ [nemocný muž] v loktech mých. Mach. Přen. Noc jižní kouzelná tě v lokty jala. Čech. Habrůvku už dávno kolíbal v svých loktech bílý, světlý sen. A. Mrš. D (nom., akus. pl. lokte, gen. loket) stará délková míra na rozmanité zboží, zejm. tkaniny (pražský 0.593 m, vídeňský 0.778 m, krakovský 0.596 m). Jezdili na trhy a na lokte je [sukna] prodávali. Prav. [Příkop] měl býti 15 loket hluboký a 30 široký. Tomek. Kulich si podržel kartičku na loket od zraků a taky četl. Herrm. Dva lokte leží milá pod zemí. Šmil. Sněhu napadlo po horách i po údolích na lokte mnoho. Jir. O chybách píšou [naši kritikové] lokte, o přednostech palce mnoho. Ner. D Zast. krejčovská míra, obyč. dřevěná, kterou se měřilo na lokte. Dostali jsme buchtu do zad nebo nám navochlovali maminčiným dřevěným loktem. Rais. Stojí před člověkem, jako by byla polkla loket napřímeně, ztrnule. Svět. Pověděl mu, zač je toho loket vyplatil jej. Čel. Já ti ukáži, zač je toho loket. Vrba. Proč by se to [známost] mělo táhnout na dlouhé lokte, může-li se věc ukrátit? prodlužovati. Herrm. Ani ve snu mne nenapadá, podceňovat hereckou tvorbu a nechtít ji měřit stejným loktem jako dramaturgii stejně posuzovati. Šal. „Vy, pánové, měříte asi jiným loktem než my ženy“ jinak smýšlíte, soudíte. Šmil. Má [i v literatuře] platit dvojí loket, aby bylo k lidu přiloženo měřítko přísnější než k třídám ostatním? Svět.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 691 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 691