• loudati se ned. pomalu jíti n. jeti. Schválně loudal jsem se hodně pomalu. Čech. Psi schlípli ohony, loudali se do bud. Něm. Tramvaje se loudaly jako chromé. Schein. Hodina za hodinou loudaly se pomalu, zdály se nekonečné. Zey. Potoky volně a zticha se loudaly květoucí travinou pomalu plynuly. Svět. D nečinně, zahálčivě sem tam choditi, toulati se. Bez cíle loudala se panička ulicemi. Herrm. [Student] místo co by v knihách ležel, loudá se celý boží den po ulici. Bozd. D (s čím) pomalu něco dělati, piplati se s něčím. Zabručel jen mrzutě, že se [děvče] s prací loudá. Svět. Otec neměl času, matka neměla trpělivosti, aby se s nimi [dětmi] loudala, jak to nazývali piplala. Prav. Zlobili se [váleční besedníci r. 1866]‚ že Benedek se tuze loudá je váhavý, neútočný. Baar.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 175 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 175