• málo adv. (komp. méně, lid. míň) nemnoho na počet, malé množství (op. mnoho, lid. moc, hodně). Mnoho povolaných, málo vyvolených. Přísl. Bolestí v světě na tisíc a radostí tak málo. Hál. Za málo peněz málo muziky. Přísl. D trochu, nevelkou, nepatrnou měrou. Frak šosů málo vykrojených. Jir. Nepochybuji ani dost málo, že to dobře vypadne nikterak, nijak. Šmil. Když jsem byl jednou bit, Kašuba přihodil se k tomu a dost málo mne nepolitoval ani trochu, ani sebe méně. Herb. Politická centralisace nesmí nikde býti neobmezena, tím méně ve velkém Rakousku tím spíše ne. Pal. Když se starším nepodařilo zlatého jablka se dohlídat, tím méně tobě teprv ne. Erb. Více méně větší n. menší měrou, celkem. Vesnice na Náchodsku jsou rázu více méně horského. Jir. Byla to více méně náhoda, že rukopisy Zelenohorský a Královédvorský a ne něco jiného spůsobily výbuch přibližně, zhruba. Herb. V každé chatě bylo dětí nejmíň třikrát pět při nejmenším. Heyd. D Subst. málo, -a n. (výraz počítaného předmětu je v gen.: n. neskl., a pak je jméno počítaného předmětu v pádě žádaném souvislostí) malé množství; malá míra (času n. děje). Dávejme z mála málo, ze mnoha mnoho. Koll. Málem matka pořídila mnoho. Prav. Obroční jej nutil do jídla i vína, Dobrovský však přestal na mále. Šmil. Milo bylo se na něj podívati, jak s chutí popíjel a bílým chlebem zakusoval. Když byl na mále, začala neť, jaký měla divný sen téměř u konce. Jir. Při mále málo starostí. Přísl. Dobrého po málu. Přísl. Stoupencův osnovy Taaffovy bylo ve sněmovně po málu nepatrně. Čes. pol. Strýc začal s málem, pracoval však přičinlivě s malým kapitálem. Jir. Kdo se nespokojí s málem, nedostane nic. Přísl. Tento dramatický výjev o málu slov stačil úplně. Čap. Ch. Výjev o málo slovech. Us. Tati býval rada, má dům, a Králiš je mu málo ne dost významnou n. zámožnou osobou. Rais. Pocítíte v mále, že náš závod nehrubě vám svědčí v krátké době, brzy. Čech. Jakmile žáci počali odpovídati na jeho otázky, málo po málu se i jemu uvolňovalo pomaloučku. Klost. Jen o málo za nimi capká Terezka v malé vzdálenosti. A. Mrš. Paní žalovala pánu, že by jí nešika písař byl o málo Jolínka se světa sprovodil málem, téměř. Něm. D adv. za krátký čas, po krátký čas, krátce, brzy. Málo potom vyvdala ji matka. Hol. Přibyv do Tábora, jen málo se tam zdržel. Jir. Bodejť jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! jen chviličku. Erb. D ne často, zřídka. Na štěstí mne čtou jen málo. Bezr. Brati rychtáři, oj, pane, všichni v jedné čárdě, to se málo stane. Heyd. Kávu pil jen několikrát málo za svého živobytí velmi zřídka. Jir. A nemusil by ani chodit [k nám]. — A taky teď ňáko míň chodí. Jir. D málo, málo že víc než. Professor málo stokráte jí vykládal, že jméno mé jest vlastně řecké. Kos. Div Lotinka nedočkavostí a nejistotou nezšílela. Málo že dvacetkráte vyběhla ze dvora snad, skoro. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1084 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1084