• mzda, -y f. smluvený důchod z práce. V sobotu večer se dílo odvádělo a vyplácela se týdenní mzda. Tyl. Ve mlýně se najedl, kdo tam pracoval, a i na penězích obdržel pořádnou mzdu. Prav. [Zikmund z chrámového pokladu] peníze na mzdu pro své vojsko raziti dal. Zl. Praha. Mzda časová, akordní. Mzda naturální. D odměna vůbec, odplata. Teprve na onom světě mzdy se jim [dobrým i zlým skutkům] dostává. Lit. l. [Zločinec] zaslouženou mzdu vzal za skutky své. J. z Hv. Komu jste sloužil za Jidášovu mzdu, ne-li nepřátelům našim? Jir. Předstírat nevinnost a míti jidášskou mzdou poskvrněny ruce odměnou za zločin. Maj.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 372 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 372