• námluvčí, -ího m. prostředkovatel sňatku, dohazovač. Obyčejně se to stává, že se i námluvčímu i ženichovi od huby kouří, když totiž oba hodně lhou. Prav. Požádal bratry [hraběnčiny]‚ aby u sestry se stali jeho námluvčími. Svět. D Zř. nápadník. Jde [nevěsta] v průvodu vyvolené svobodné družky do domu svého námluvčího a tam mu kytici podá. Něm.
  • *námluvčí, f. žena prostředkující v jednání o sňatek. Smím státi se námluvčí vaší? Svět.
  • *námluvčí adj. námluv se týkající. Přes práh ubohé siroby nepřekročovali svati a Šaška neslyšela jejich námluvčí řeč nikdy. E. Jel.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 65 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 65