• nýbrž sp. vyjadřuje platnost nějakého tvrzení místo jiného, které bylo popřeno v předcházející větě n. v předcházející části věty. Když klesal, z úst jeho vyšlo zvučné: „Zaplať pánbůh“. Neplatilo to lidem, nýbrž smrti. Ner. Nestal se sedlákem, nýbrž hleděl prodchnouti své dílo duchem lidu. Vrch. Učila se nejen ženským pracím, nýbrž i všem způsobům. Šmil. Zvědavost má nejen nebyla ukojena, nýbrž jen ještě víc podrážděna nedopovězenou narážkou. Šim. Jemu otvírají se nejen brány divadla, nýbrž i brány slávy. Vrch. Přemítáním tím se nejen upokojila, nýbrž i kráčela s lepší chutí ku předu. Svět. Měl dobré vůle se švagrem třeba, a nejen dobré vůle, nýbrž i jeho přízně. Jir. Nepřišli však oba, nýbrž toliko jeden z těch neznámých. Jir. Arch. i po tvrzeních nevyjádřených zápornou formou. „Jitko!“ ozval se teď po třetí hlas radův, ale teď beze vší velebnosti, nýbrž hrozebně a tvrdě. Svět. Kdyby někdo z přátel vašich onemocněl nebo umřel, zapovídám vám pro něj truchliti; nýbrž položte tělo stranou a radujte se s námi z nastávající slavnosti. Lum. D Arch. ba, nadto. Jakým způsobem podmět sám svým předmětem se státi může, my nepochopujeme. Nýbrž i nejen to nacházíme, že mnohé činnosti v duchu všelikou pozornost buď předcházejí, buď pomíjejí; ale také přinuceni jsme při zpytování ducha i pořád zákonů jeho vlastních následovati. Pal.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 217 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 217