• něco zájm. neurč. nějaká věc. Nad průjezdem jest něco jako věž. Šmil. Povídej mi o něčem. Čech. Něčím zcela novým dělané květiny nejsou. Ner. Není nic tak zlého, aby se neobrátilo někdy v něco dobrého. Přísl. [Leckdo by] velmi rád zvěděl něco bližšího o vyjednávání. Havl. Něco za něco, nic za nic nic nepřichází zadarmo, bez přičinění. Přísl. Jestli na to [úrodu] něco nepřijde, může to letos dobře dopadnout nějaká pohroma. Rais. Co pak, hochu, něco ti je? jsi nemocen. Rais. [Záruba] za ten všechen čas také něco zahospodařil nějaké jmění. Jir. Všecky ty ústrky a nepoctivosť, jakou prodělal otec, nežli se k něčemu dostal k slušnému postavení. Herb. Nejedl, nespal a trvalo týden, než byl zas k něčemu schopen nějaké činnosti. A. Mrš. Zašel k Sedleckému, aby mu zapůjčil něco ke čtení. Pfleg. Jdi, Pepičko, něco uchystej nějaké jídlo. Kos. A což, něco na zub nemáte? Staš. Přivez si něco sebou proti kašli nějaký prostředek. Baar. Vy ženské pořád něco máte jste nespokojeny. Šmil. Jistě si něco udělá! vezme si život. Mah. D Expr. o něčem, co má znamenitou cenu, co už stojí zato a pod. Baronka! To je něco! To [takový titul] by Jenny nezavrhla. Šmil. Takhle k sedláku Vaňkovi [se vydati]‚ to by bylo něco znamenitá věc. Just. Bohatnouti není největší umění, ale s bázní boží bohatnouti, to je něco! Přísl. Nevěděl byste ženicha pro mou dceru? Musilo by to být něco lepšího, takhle něco od pera. Staš. D Expr. o osobě znamenité svým postavením, majetkem a pod. Z tebe [hochu] něco bude. Kos. [Advokát k písaři:] Počítali jsme, pamatovali na zadní kola. A proto jsme něčím. Čech. Poučovaly ji [společenské názory]‚ že si musí vybrat člověka, který „něco“ je, chce-li být šťastna. Štech. D malé množství, trochu, nemnoho. Lepší něco nežli nic. Přísl. Kdo nic nemá, přeje si něco, kdo něco má, přeje si všecko. Přísl. „Však nemusíte všecko najednou zaplatiti,“ lákala kramářka. „Plaťte po něčem“ po částech. Kosm. A nyní ještě něco málo o posledních věcech člověka. Vrch. Uplynulo něco přes dvě neděle od onoho dne kratičký čas. Šmil. Tehdy platila ještě něco udatnost statečného vojína mnoho. Pfleg. Chci něco více nežli pouhou krásu trochu. Vrch. Víte, že v lékařství také něčemu rozumím. Hum. kal. Přivezla si něco nábytku: postel, stůl a dvě židle. R. Svob. Rodiče mu zanechali statek, na statku něco dluhů. Hál. Také něco pěšího vojska tu bylo, ale málo. Arb. Kromě hovězího dobytka chovají něco koz. Jir. Událo se mi před něco málo lety nemnoha. Kos. Něco na tom pravdy může být. Šim. D poněkud, trochu. Rada zamžoural svým něco šilhavým okem. Jir. „Dovolte, pane“ — začal k němu něco hlasitěji. Tyl. Druhý příkop, o něco širší než první o málo, trochu. Jan. D Expr. mnoho, velice. Ty do roka něco spotřebujou. Šim. Nadebatovali se přece něco v oněch družných dobách! Ben. Ten si něco liboval [na buchtách]! Her. Ten se nás něco natýral! Baar. S naším tatínkem jsem se něco nachodil do Hořic. Rais. Zast. To je nožka — pravím ti, něco krásná nožka! Hál. Je to děvče něco čisté, ale mně se zdá, že se jí to líbí, když se ti fouskové po ní ohlížejí. Něm.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 789 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 789