• několik čísl. neurč. (výraz počítaného předmětu je v gen.: v gen., dat., lok. a instr. několika a výraz počítaného předmětu je v tom pádě, kterého žádá souvislost) neurčitý neveliký počet, neurčité neveliké množství. Několik mladíků, stojících u kříže, honem smeklo. Rais. Na polici bylo vidět několik hliněných nádob. Jir. Těchto básní je jen několik. Sold. Boušín, vesnička bez školy, vlastně jen několik málo čísel. Jir. Za několik málo let zemřel. Jir. Snáze z několika měšcův [bráti] než z jednoho. Přísl. Vrátil jsem se po několika nedělích. Šmil. Čekal naň Fabián s několika rolníky. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 243 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 243