• napříč adv. příčně, přespříč, křížem. Položil na příč dvě dřívka, sbil je dohromady, a kříž byl hotový. Prav. Otočil jsem na hromadě fošen jedno prkno napříč, aby to byla houpačka. K. Čap. Dlouhá, široká tabule [v sále], utvořená ze stolů napříč postavených. Herrm. Když docházeli k cestě vedoucí napříč vesnicí, bezděky se zastavili. Jir. Topol ležel skácen napříč řeky. E. Jel. Sukno na gatě nesměli mu šít na délku, nýbrž napříč po šířce. Herb. Příč napříč naházená drva tvořila dosti pevnou záseku sem tam. Třeb. Po mrtvolách příč napříč přebíhal. Heyd. Ustál. sp. Mladý [Hrabec] jim za všechen čas ani stebla na příč nepoložil ani dost málo neublížil. Herb. Ty máš vždycky hubu napříč jsi prostořeká, ráda odporuješ. Sum. Vždyť, třeba že má duši na příč, věčně tu přece nebude! pevné zdraví. Sum. Koho on [Bůh] pronásleduje, tomu všecko chodí napříč nedaří se. Sez. Co jsme začli, všecko napříč. Dobejvat jsme neuměli, a to byla chyba. Svob. Divil jsem se, žes to všechno tak snášel, co se ti v Mírostřeži napříč tropilo! Čap. Ch. Je na staré [rodiče] tuze zlá, všecko jim dělá napříč. Rais. Co z toho zbylo, když Ti napříč stáli, když prskali a nechápali? F. S. Proch. Blokáda může působiti toliko v tom směru, že zadržovati bude obchodní lodi a státi na příč rozvoji venezuelskému obchodu překážeti. Čas. D proti mysli, nepřátelsky. Napříč je mi — řeknu to přímě — věčný ten dithyramb o kráse a lásce a dívkách protiví se. Čech. Chtěl jsem, abys ty nic proti naší nevěstě napříč nehovořil! neočerňoval, nepomlouval. Jah. D proti. Ovšem že byla deklamace často smyslu napříč, ano i nesmyslná. Hál. Komorná pozbyla odvahy dále vůli její [hraběnky] napříč jednati. Vlč. Člověk, který je [ďábla] odtud [z útrob země] vysvobozuje, napříč vůli boží jedná. Hol. Nebyloť to rozhodnutí napříč jeho povaze. Hál. Je tedy dost toho, co si Vančura ze samého nadbytku vitality nahrnul napříč jednotnému účinu a zladěnosti celku. Sez. Zř. s gen. Napříč všech svých úmyslů skočil k plaňkám přese všechny úmysly. Vach.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 203 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 203