• nešpory, -rů i nešpor m. pl. i f. pl. (arch. též sg. nešpor, -u m., nešpora, -y f.) odpolední, navečerní pobožnost. Čeládka i děvčata odešly do blízkého kostela na nešpory. Jir. Zvonek zvoucí k nešporám upozornil, žeť čas k modlení. Třeb. Nastalo ve světnici ticho a trvalo až do nešporů. Jir. Zvonek chrámový rozhlašoval, že bude již slavná nešpora jitřní. Win. Po nešporu hrávala s bratrem a kostelníkem mariáš. Něm. Pobořili o nešpořích zdi městské v době nešporů. Pal. Hist. sicilské nešpory krvavá vzpoura proti vládě Karla z Anjou na Sicilii. D Lid. nešpory šosy. [K manželovi:] Však jsem viděla, jak ti ruka zajížděla do nešporů pro drahou piksličku. Jir.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 85 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 85