• nekalý adj. nevyhovující, nevalný, chatrný. V chaloupkách neobývají bohatě zásobení osadníci, a protož nekalého užijete pohodlí. Veteš. Zpod nekalé zástěry vytáhla [cikánka] hrnec. Dur. Už před prázdninami to s ním bylo nekalé a vykřesal se z toho špatné. Baar. D nevyhovující mravně, nepoctivý, nepěkný, nečistý. Vedle ziskuchtivosti byly jiné nekalé pohnutky. Čech. Strany sporné dbaly si získati zadostiučinění prostředky kalými i nekalými. Jan. Lidé měli podezření, že v tom vězí něco nekalého. Herb. Mnoho papírův obíhá bezcenných, kteréž nekalá spekulace udržeti usiluje nad vodou. Kos. Děvče nekalé pověsti. Svět. Říkali, že ji [ženich] připraví o vše, že je to člověk nekalý. Svět. Jest to ženština prohnaná, potměšilá, slovem nekalá. Vlč. I počkej, ty kluku nekalá, kam on si zas vylezl darebný, uličnický. Rais. Obch. nekalá soutěž prováděná nepoctivými postředky n. způsoby.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 201 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 201