• odpis, -u m. ubrání z částky někde zapsané. Po skončeném jednání o pozůstalosti musila [matka] všelikými odpisy pozměniti závažné svoje finanční plány. Lier. První [listina] byla dopisem stavitele Procházky a druhá odpisem z otevřeného účtu pardubské filiálky Živnostenské banky. Vrba. Fin. úplné n. částečné prominutí daně n. jiné pohledávky n. upuštění od jejího vymáhání. Účet. peněžní částka vyjadřující, oč cena provozovacího zařízení opotřebováním poklesla, amortisace. D Zast. písemná odpověď. „Dopis ten byl složen v tak důstojném slohu, že za těžko mně přicházelo naň odpovídati.“ „A tvůj odpis?“ Šmil. Bazard ve svém odpisu francouzské sněmovně s hlubokým přesvědčením mluví o zrovnoprávnění ženy. Čes. pol. D Zast. opis. Toto vydání není original, ale toliko pozdější odpis. Koll.