• on (ona, ono) zájm. osob. 3. os. (masc. a neut. gen. jeho, ho, dat. jemu, mu, akus. masc. jej, -ň, jeho, ho, neut. je, lok. něm, instr. jím; fem. gen., dat., instr. jí, lok. ní, akus. ji; pl. masc. nom. oni, ony, neut. ona, fem. ony, gen. jich, dat. jim, akus. je, lok. nich, instr. jimi) vyjadřuje osobu n. věc, která je mimo mluvícího i osloveného a byla už dříve označena. Náhle proti sobě stáli [milenci] oba, on oheň v zraku — ona cudný plamen, on růží keř, a ona keře zdoba, on věčných písní tryskající pramen, v něm ona perla na dně. Vrch. Soudil se se všemi sousedy, kteří měli vedle něho pole i vinohrady. Herb. Pivo pil jen, když mu někdo zavdal neb mu něco bylo — jinak nestačila mu na ně kapsa. Šmil. Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly. Erb. Matych potřeboval peníze, dal jsem mu je a vzal jsem si za ně vaši směnku. Jir. Veliký je lásky bol a několik slov naň stačí. Ner. Slyšíme dýchání spících. Musí jich tu býti více. Ner. Snad ji [stařenu] Bartuch a ti jeho sebrali a naložili. Jir. Zavonělo jí roští u nich před okny na slunci. Jir. D vyjadřuje osobu n. věc dříve neoznačenou, je-li zřejmé, o koho n. oč jde. Zda ruce svoje zbodané On nad vámi vztáhne šeptaje: Mír, jen mír! Kristus. Vrch. K čemu mi světla hmotného třeba, když slovo Jeho ve mně svítí? Boha. Zey. Pohled můj se vždycky stoči naproti k ní na balkon! Kam jen cílí její oči? Kde je tady jejich „on“? milenec. Mach. Beztoho se stavíme ještě u Nymrásků. Půjde s námi také on a slečna Orka manžel. Herrm. Expr. A co Vondra, nevíš, jak ten „ji“ míval rád? pálenku. Čap. Ch. Nasekal jich klukovi, co se do něho vešlo ran. Šmil. Takový pan virtšaftsrát začíná být člověkem, když ji má jako trám opilost. Jir. D Pl. oni lid. znamená neurčitý podmět. Oni mi arci už tu onu dohazovali, ale člověk se musí také srdce ptát. Tyl. D Expr. a lid. v nom. je nadbytečně vedle podmětu n. tam, kde není třeba podmět zvlášť vyjádřiti. „Však on ho [syna] nemine trest boží,“ pravila žena. Ner. Nemluv s Rozumcem tak často, má on někdy nehorázné nápady. Šmil. Však on se ti netopejr zaplete do vlasů. Rais. Šubrt by on taky jel! Jir. Spi! Však on už tě někdo potom vzbudí. Mah. Ono se tam patrně přihodilo něco neobyčejného. Klost. [Tkadlec] vykládal, že tlustý Valcl, on Víza, a Šrol taky a Hajncl a všichni [kupci]‚ to že je jedno pásmo. Jir. Co ono potom [po práci] bývalo řečí při večeři. Rais. D ono pejor. o osobě n. osobách. „Spaste duši! Ono to jí kočky!“ zvolala panímáma s ošklivostí. Něm. Ono to má ročně šest set a ono se to chtělo ucházet o moji Bertičku. Leg. D Zast. on, ona ty (v oslovení, zvl. dětí), oni vy (v oslovení jednotlivce). Co pak on to má za hroznou dýmku, Podšivko? Jeř. Ředitel říkal mi jako nějakému houseti pořád „on“. Rais. No, Lotynko, jak se jí líbí Mukynek? Je to její bratříček. Kos. Pozdrav jich Pán Bůh, tatínku, tady mne mají. Rais. Pane starý, naše dítky budou jim musit teprv děkovat. Šed.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1026 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1026