• orientovati ned. i dok. (koho) obeznamovati, obeznámiti někoho s něčí polohou. Zvuk zvonku svými měnami orientoval Nečáska o pohybu průvodu. Čap. Ch. D (o půdorysu stavby a p.) býti orientován míti jistou polohu vzhledem k stranám světovým. Patrně jest tato dlažba z dob, kdy radnice byla jinak orientována, z dob předcaesarovských. L. fil. Figury [obrazu] jsou frontálně orientovány. Matějček. Geom. orientovaný útvar s jistým smyslem uspořádání prvků; orientovaný úhel a j. D (co) dávati, dáti něčemu jistý směr (politický, kulturní a p.), usměrňovati, usměrniti něco. Jde o to, poznati, k jakým směrům orientoval [Vrchlický] českou duši básnickou. Šal. Co žádám? Aby stát orientoval svou filmovou politiku ve směru své politiky všeobecné. Přít. Chem. orientovati nějakou skupinu do polohy meta. Vot. D (koho) seznamovati, seznámiti někoho s něčím, usnadňovati, usnadniti někomu rozhled, přehled. K orientování musím předeslati krátké líčení o stavu věcí našich vůbec. Pal. Hlavní účel kritiky jest orientování umělce i obecenstva. Durd. Tato [škola] položí základ mravního charakteru, orientuje ve společnosti lidské, vzbudí sociální smysl. Čes. pol. Zevrubný úvod, velmi dobře orientující studie. Lum. D orientovati se (kde) určovati, určiti vlastní polohu někde vzhledem k stranám světovým, vyznati se v nějakém prostoru n. krajině. Poněvadž přijeli jsme již za šera, nemohl jsem nijak orientovati se v cizí krajině. Svob. Opět velel ku předu, aby za chvíli znovu se zastavil nebo se rozhlédl, orientoval. Jir. Chodím po městě, orientuji se. Člověk má co dělat, aby se vyznal. Herrm. D seznamovati se, seznámiti se s něčím, rozhlédnouti se po něčem, vyznati se v něčem, vpraviti se do něčeho. Zde by se měly sloky číslovati, abychom se v návalu veršů mohli orientovati. Durd. Vždy mu překážela [letora] orientovati se v okolnostech. Čap. Ch. Činnost p. hraběte úřadní byla tichá; byl to čas přípravy a orientování se. Zl. Praha. [Práce v dějinách umění] vyžadují, aby ten, kdo se práce ujímá, byl dostatečně orientován v různých oborech pomocných věd historických. Ath. D říditi se jistým směrem politického, kulturního a p. přesvědčení; býti orientován (jak) býti stoupencem jistého směru. Čas jest, aby povzbudil se znova národ náš a orientoval se v duchu věku nového. Pal. Vrátil se [z ciziny] poučen, světově orientován. Ben. Šlo o spolek, který je v rukou socialistických a vůbec levě orientovaných studentů. Přít.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 86 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 86