• příliš adv. přes náležitou, obvyklou míru, velmi, tuze. Pouze když jsem byla příliš mocně uchvácena myšlénkou, odhodlala jsem se vysloviti ji veršem. Vrch. Ty myslím málo pořídíš; jsi ještě příliš mlád a nemoudrý. Erb. Postavení redaktora Pražských Novin bylo až posud příliš obtížné a nevděčné. Havl. Já myslím spíš, že [profesor] bude churavý, nevypadá v poslední době příliš dobře. Šim. Na obvyklé gratulace a hubičky svých pánův kollegův v úřadě příliš se netěšil. Šmil. Nebude snad příliš stará, aby zdárně dochovala děti? Maj. Znala příliš dobře svého přítele, aby nebyla porozuměla. Čap. Ch. Byl [Petr] příliš Maretíkem, než aby mohl Krutinovým svodům podlehnouti. Vrba. D Řidč., hovor. příliš mnoho. Teď nechceš nic — dřív chtěl jsi příliš. Vrch. On mi vy-ká — to je příliš. Stank. Vše, co příliš, lidem škodí. V. Nej.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 276 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 276