• případný adj. vhodný, přiléhavý, příhodný, výstižný. Hledal případný výraz myšlénce. Baar. Vesnička Zapadlina nemohla míti případnějšího názvu. Třeb. Neruda našel r. 1852 pro beznadějnou tu dobu nezapomenutelně případné epitheton: čas za živa pohřbených. Arne N. Uspořádání látky je celkem případné. Ath. Všem napsala něco případného, co charakterisovalo jejich život. R. Svob. Řeč jeho [Zeleného] byla urovnána a případna. Jir. Zast. Šestistopý trochej na deklamaci dramatickou případen není. Kos. D mohoucí se přihoditi, nastati, eventuální, možný. Případný deficit bude platit Zpěvácký spolek. Mach. Sebrala něco špendlíků k zacelení případných trhlin v oděvu dceřině. Herrm. Zákonná úprava státní posloupnosti trůnní a případná změna její je dnes naprosto neodvislá od nějakého souhlasu čekatelů trůnu. Čes. pol. Chtěl jsem ukázati, že bych měl i odpověď na případnou otázku, kterak se tam [do rodiště] dostal [Pulpít]. Čap. Ch. D Zast. nahodilý, nepodstatný, vedlejší, pomíjející, accidens. Četl, co ve víře a v církvi podstatného jest, a co jen případného. Pal. [Vojtíšek ženě:] Nechval jí [dcery] pro věc případnou, pomíjející. Jahn. D Obch. případná společnost příležitostná.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 226 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 226