• případně adv. vhodně, přiléhavě, příhodně, výstižně. Proti severnímu svahu Branky trčí o samotě homolový kopec, případně Homolka zvaný. Jir. Shledávala, že otec případně jej [strýce] charakterisuje. Šmil. Nalezneme v Mostellarii verše přeložené hladce a případně. L. fil. Vyslovil se [Goethe] několikrát o lyrice jeho velmi případně a pochvalně. Vrch. D podle potřeby, bylo-li by třeba, nebo, (nebo) třeba, eventuálně. Vydalo hejtmanství roudnické oběžník, v kterémž připomíná, aby starostové obcí případně použili i vojska. Arb. Zábava o zlodějích a loupežnících, případně o duchách [byla vítaná]. Podl. Později bylo železnicím uloženo, aby všechny nové, případně změněné tarify před jich prohlášením správě předkládala. Ath. Úřad dramaturga nebo případně lektora je velmi tichý. Čap. Vrchu v nich [stranách] nabývají osoby nikoli moudré, nýbrž obratné, případně takové, které dovedou opatřiti peníze. Per. D Zast. nepodstatně, nahodile. Následkové bytně a ne případně s činem spojeni jsou. Pavlovský.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 102 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 102