• přítel, -e (1. a 5. pl. přátelé, 2. přátel, 3. přátelům, 4. přátele, 6. přátelích, 7. přáteli) m. kdo je někomu jako soudruh oddaně, věrně, příznivě nakloněn, je k někomu v důvěrném vztahu, blízký druh. [Pánové Křinečtí] byli s Budovcem ode dávna věrní a upřímní přátelé. Jir. S ní [paní] do Ratibořic příjížděl také její přítel a stálý společník, německý básník Tiedge. Jir. Za let mladších býval [Jan Nejedlý] mu [Jungmannovi] věrným přítelem literárním. Zel. Kolik pak je jich tu, aby neměly domácího přítele (o milenci vdané ženy). R. Svob. Cecilie ani Sokol nedali se mýliti tímto listem, a právní přítel jejich vykonal vše, jak mu nařídili právní zástupce. Prav. Obch. obchodní přítel osoba, s níž jsme v obchodním styku. D Fam. příteli! kamarádské oslovení, někdy poněk. znevažující. Nic platno, příteli, vy se mezi nás taky dostanete. Rais. Poslouchejte, příteli, jak pak, nemohl byste zítra tak na chvíli odskočit, abyste šel k tomu Vavruškovi se mnou? Herrm. D přítel podporovatel, příznivec. Na přátele a dobrodince své zapomíná [lid] snadno. Šmil. Mlynář byl přítelem každého pokroku a užitečné novoty. Baud. Nejsem přítelem mnohých řečí. Šmil. D účastník nějakého boje, zápasu na naší straně. U jednoho boru stály dva oddíly naproti sobě, přátelé a nepřátelé. Ner. Přátelé to jsou [kteří přicházejí]. Panic po té, co se mu na Náchodě stalo, svoboden je pustiti bitvu sekundanti k souboji. Jir. D Lid. přátelé příbuzní (řidč. též sg. přítel příbuzný). Selka neměla přátel ze své strany, bratr jí byl bezdětek zemřel. Jir. O chudého příbuzného nestarají se ani pokrevní přátelé, nadtož taková vzdálená přízeň! Šim. Nejstarší [dcera] žila mnoho let ve Vídni u přátel. Něm. Včera jsem panu preceptorovi vypravoval o tom kosteleckém faráři — jak pak, nebyl on to přítel? Rais.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 523 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 523