• přemítati ned. (koho, co) přehazovati s místa na místo, převraceti se strany na stranu, obraceti někoho, něco; přemítati se převraceti se, obraceti se. Tu se mu zdálo, jakoby ho vlny přemítaly s jedné strany na druhou. Lum. Proti větru lopatou neb věječkou se obilí přemítá. Suš. Chopil se seznamu [telefonního] a přemítal jeho listy, zapomínaje koho hledá. Schein. Přemítajíce listy dějepisné, co shledáváme? Kos. Přemítal jsem list za listem. Kos. Každá [vyhláška] přibita byla za růžek hřebíkem a všechny od horlivého přemítání měly týž záhyb. Čap. Ch. Jen se pořád v měkkém loži válí, líně s boku přemítá se na bok. Hol. Řádky přemítaly se mu před očima do kolečka. Čap. Ch. Chvíli ještě přemítaly se jí [Verunce] rozličné obrazy v mysli. Něm. Přen. [Stará panna] sedíc u okna přemítá v bolestech listy ztraceného života. Paleč. D (knihu, v knize) řidč. obraceti listy, listovati. Přečetl z každé knihy první a poslední listy a přemítal ji. Šmil. V kavárně přemítal revue a žurnály. Sez. Vzal zápisník a nahlížeje do něho přemítal v něm. Staš. Kostelem rozkládá se ticho, prsty lidu přemítají v kancionálech. A. Mrš. D (o čem, řidč. co; zast. ve spoj. na mysli, v mysli a pod.) probírati něco s mnoha stran, obírati se obšírně něčím, přemýšleti, rozjímati, uvažovati o něčem. Přemítala, který klobouk si vezme. V. Mrš. Dlouho u sebe přemítal, má-li aneb nemá-li jít [do zámku]. Rad. Několika drobnůstkami, jež byly výsledkem přemítání, zlepšil svůj zevnějšek. Vach. Bez přemítání chopila se sešitu. R. Svob. Přemítal už o nedělním výletu. Herb. I o tom přemítá v hlavě, že snad nebude dlouho kaplanem. Prav. Počala o svém hrozném postavení přemítati. Zey. Stál chvilku tiše, jako by o něčem přemítal. Hál. [V Klatovech] jednalo se o věci na sjezdě pražském přemítané. Tomek. Teď v adventě přemítal sousedský hovor často mlácení obilí. Jir. Pořád jen jedno přemítal jako děti a staří, jako blázni a moudří. Til. Slova její v hlubinách duše své přemítal. Tyl. Zast. Přemítal na mysli, co že je tak [Helenka] zamyšlena. Jir. Máme každý večer celodenní konání na mysli přemítati. Zbrasl. D přemítati sebou, přemítati se hbitě, bystře sebou házeti, poskakovati, dělati přemety. Jony sebou švihá a přemítá. Wolk. Po sosnách přemítaly se veverky. Hol. V horské strži hrčel pramínek. Skákal, přemítal se, zastavoval. Paleč. Měsíc přemítá se s jednoho mračna na druhé. Čel. D přemítati se (v čem) řidč. přehrabovati se, probírati se v něčem. Přemítal se ve starých dopisech. Herrm. Ruce jeho spočívaly na rodinném albu, v němž se byl do únavy přemítal. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 397 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 397