• přeplniti dok. příliš naplniti; přeplniti se státi se příliš plným. Hle, náměstí je přeplněno lidem. Heyd. Přeplnění tříd a přemíra učebné látky ztěžují vyučování. Čteme. Divadlo bylo až přeplněno a spokojenost obecenstva jevila se ku konci pravým jásáním. Havl. Kostely, kamž ona chodívala na mši, bývaly přeplněny. Svět. Svět je už tuze přeplněný! Rais. Stanul jsem u dveří, kam se proti nám ze světnice skoro již přeplněné všecko vyhrnulo. Jir. Světnice zmatkem a hlukem téměř se přeplnila. Svob. Teď jsem tak jako rozkvetlý strom, přeplněn květem, přeplněn šťávou. Svob. Přeplněna v duchu myšlenkami, nemohla Baruška usnouti. Něm. Zármutkem měla [Rozárka] přeplněné srdce. Šmil. Oznam, po čem dychtí přeplněná duše má. Klicp. Její mysl se okamžitě přeplnila obrazy. Ben. Odpusťte, panno, dnes má člověk tak přeplněné oči, že neuvidí ani anděla. Hál. Byl to večer podivný, přeplněný smutkem ve své prázdnotě. Merh. To, co se zdálo v první chvíli bezvýznamným, bylo nyní přeplněno smyslem. R. Svob. Arch. „Lotři,“ křičel přeplněný Sekyra opilý. Win. Zachovejtež střídmost a mírnost beze všeho přeplnění. Win. D Chem. přelíti.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 274 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 274