• †přesnice, -ic f. pl. velikonoční svátky (židovské). Jest první den přesnic, kdy zákon velí paschu jísti. Kosm. Vzešel čtvrtek a nastal den první přesnic. Suš. Vrátil se [Pavel] do Filipis města Macedonského, v němž svátky Přesnic (Velkonoce) slavil. Krolm. D nekvašený, přesný chléb. Byly přesnice [nekysaný chléb] symbolem čistoty a kvas symbolem nečistoty. Květy. Přen. Napomíná jich [sv. Pavel Korintských]‚ aby nehodovali v kvasu starém, ale v přesnicích upřímnosti a pravdy. Frost.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 25 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 25