• parametr, -u m. geom. průvodič kuželosečky kolmý k hlavní ose; parametr paraboly vzdálenost ohniska od přímky řídící a p.; vedlejší proměnná veličina v rovnicích geometrického útvaru. Kryst. vzdálenost od středu osního kříže k bodu, v němž osa protíná krystalovou plochu.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 77 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 77