• pazdeří, n. drobné úlomky dřevnaté části lněného stonku, které se při tření odstraňují. Seděla u kolovratu a předla, plná pazdeří. Jir. Člověk se od toho pazdeří všecek upráší. Něm. Stloukl bych tě na pazdeří úplně. Kosm. Mluví, jakoby pazdeří vázal nesouvisle. Čel.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 72 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 72