• petrolej, -e m. tekutá hořlavina získaná destilací nafty a používaná hl. k osvětlování. Jen sůl a petrolej nám Čechům posud scházely. Ner. Rozhlížela se po soudkách s kořalkou a petrolejem. Rais. Topení parních kotlů petrolejem osvědčilo se býti velice výhodným. Světozor. Byl bych snad pil i petrolej na požádání tohoto svého strýce. Šim. V jiných lázních je stále ještě petrolej petrolejové osvětlení. Ner. „Oho, čichám petrolej!“ zvolal se smíchem šlechtický kabátec příznačný rys anarchisty. Čech.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 72 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 72