• pilovati ned. obráběti pilníkem. Hodinář brousil a piloval a klepal. Jir. Počal pilovat mříž. Lum. Pět zlaťáků ryzích a nepilovaných se v něm [váčku] zalesklo. Jir. My jsme si museli pilovati k vratům nový klíč. Svět. D drobnými úpravami dávati dílu, hlavně literárnímu, vyzrálou, konečnou formu, pečlivě propracovávati, tříbiti. Právě největší básníci nejdéle pilují díla svá. Lit. l. Pracoval [Mácha] pilně a neustálým pilováním práce své uhlazoval. Sab. Klíčily v něm nové myšlenky, piloval je, ciseloval. Baar. Chéf opery šel v pilování partitury do detailu. Čas. Grafická úprava objednacích bloků, na nichž se po léta pilovalo, je zbytečná. Přít. D stále se opakujícími zásahy rušivě působiti. Vodní proudy vymílají, erodují, vítr piluje, korroduje (pilování, korrose). Vlastiv. To [bolest] vstalo a pilovalo v mých zubech. Vrch. Spirochaety jim [lidem] pilovali v arteriích. Zaor.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 115 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 115