• plachý adj. (o zvěři) prchající přede vším nezvyklým, bázlivý, neochočený, nezkrocený. Někdy zabloudí sem i několik plachých srn. Herb. Vozili pány na loďkách, nabíjeli jim pušky a nadháněli plaché vodní ptactvo. Herb. Duch jeho těkal jako plachý pták po starých vrbách, smutně kvílících. Zey. Zool. všekaz plachý hmyz z čeledi Termitidae, Termes lucifugus. D (o lidech) ostýchavý, nesmělý, bázlivý. Byla tak placha, že kdykoli někoho potkat měla, vždy hlavu od něho odvrátila. Svět. Byla vychována v klášteře a je teď tak plachá, že ji vezu k švegruši, aby ji vzala trochu mezi lidi. R. Svob. Byl [Zeyer] plachý samotář. Kar. Zde ji obejmou opět všechna ta místa, v nichž co plachá dívčinka ještě před několika lety běhala i dováděla. I. Klicp. Verš Sovův chvěje se již utajeným životem, zjitřenou sensitivitou duše plaché a samotářské. Šal. Oči měla už tenkrát tak pěkné jako dnes, jenom ne tak tmavé a plaché. V. Mrš. Změřil plachým, černým očkem shromážděné Chody. Jir. Byl to silný, zavalitý hoch plachého pohledu. A. Mrš. Markéta přeběhla pokoj tichými, plachými kroky. R. Svob. D prchavý, pomíjivý, nestálý, letmý. Plaché stíny letěly za prchajícími mračny polem i po hřbetech vyjasněných lesů. Jir. Pochodní zář plachá v ústrety nám svítá. Čech. Oblaka jak plaší snové plynou. Heyd. Připoutati štěstí plaché k osudu svému. Choch. Jsme lidé, vteřiny jen jedné plaché jepice. Vrch. Ó nevinnosti dětské ráji, co kras se tobě otvírá, vždyť na každou tu plachou báji se okem víry pozírá! Mach. Pro okamžitou choutku, pro plaché zalíbení chceš odloudit dívku tu nezkušenou mladíku, který ji upřimně miluje. Choch. D sotva pozorovatelný, neurčitý, nejistý, matný, nepatrný. [Do chodeb] se vloudilo plaché světlo kalného měsíce. Svět. Ó ztuchlá vůně balšámu i máty jak stopa plachá po ztraceném štěstí. Vrch. Jen plachý vtisk jí na rty polibek. Vrch. Praha je krásné město zvláštního teskného plachého kouzla. Šal. Není to nic než plachý dar, který z mých rukou mlčky vem. St. Hanuš. Vzrostla bída v strašného již obra, že selže každý plachý počet dobra, a pozdě na rozvahu. Krás. D divoký, prudký, splašený. Bratře neblahý, kam mne uchvátila tvoje plachá prchlivost! Vin. Řval [bůh zla] jako plachých býků stáda. Vrch. Tam, kde nad skalami cesta k srázu nahnutá běží, spřež plachá se náhle zpíná. Čel. Plachým ořům [klapka] na oči se dává. Mach. Bavor kníže v letu plachém ztekl hradby o překot. Heyd. D Arch. planý, bezdůvodný, zbytečný. [Spiknutí] mělo 25. března vypuknouti, však se vše jen zdá plaché udání. Kram. nov. Anna nechtěla mu [bratrovi] odpovídati na jeho plaché a marné otázky. Prav. Divadlo je vynález bezbožný i nemravný, kde plaché představují věci. Zl. Praha. To jsou plaché výmluvy. Gallat.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 506 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 506