• pomašíruji ned. lid. vyjadřuje futurum k slovesu mašírovati. Mýho kamaráda jste chtěl dostat do kriminálu, a teď tam pomašírujete sám. Stroup.