• porovnání, n. dohoda ve sporné záležitosti, smír. Mnoho se na sněmu jednati bude o porovnání poddaných dosavadních s vrchnostmi. Havl. Rozešli se [Rosalie s Větrovským] nepřivedše to k žádnému dorozumění ani k porovnání. Prav. Rudolf donucen k vydání majestátu, který stavové doplnili oboustranným porovnáním. Čes. pol. Musím oznámit, že jsem se všemi věřiteli docílil prospěšného porovnání vyrovnání. Křič. D (s čím, s kým) vytčení shodných a rozdílných vlastností dvou n. více věcí, srovnání. Cařihrad je jediný ve své spůsobě, porovnání s jiným nějakým místem není vůbec možno. Ner. Trpce Evička se kárávala za taková porovnání starého domova s novým. Svět. U porovnání s rychlostí světla a elektřiny jest rychlost myšlének úžasně nepatrná proti rychlosti. Arb. V porovnání se staršími časy vyznačoval se dvůr královský třináctého století větším zevnějším leskem. Tomek. U porovnání s tím, co na zřeteli měla, vše ostatní se jí zdálo malicherné. Svět. To není ani k porovnání, tenkrát a dnes. Mrš. Nade druhy svými vynikal [hrabě] duchem i srdcem k neporovnání. Třeb. Byly [domky] na první pohled k neporovnání pěknější než v jiných vesnicích. Vlč. D Poněk. zast. přirovnání, zvl. literární. Porovnání [parabolé] ode dávna počítá se k zástupkám. Petrů-Pošík. Pozorovalť [Dante] člověka v každém hnutí jeho, odkud ta realistická, častá porovnání, pravdivostí a jednoduchostí až zarážející. Vrch. Jeť při hodinách a ženských mnoho věcí, jež podobenství a porovnání připouštějí. Sab.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 249 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 249