• potřebovati ned. (koho, čeho, koho, co) (o osobě) míti, pociťovati potřebu někoho, něčeho, nemoci se obejíti bez někoho, něčeho. Páni potřebovali peněz víc než soli. Třeb. Dobře je, když člověk takový lék v domě má, třebas ho pro sebe nepotřeboval. Něm. Potřebuješ-li peníze, já ti půjčím, mám. Šmil. Když budeš, Janku, od nás něco potřebovat, jen přijď, my ti vždy pomůžem. Něm. Potřebuji někoho, kdo by mne ošetřoval. Svět. Starej se, abys nikoho nepotřeboval abys vyšel bez cizí pomoci. Herb. Pro domácnost svou potřebuju pořádnou hospodyni. Ner. Celý náš národ takového povzbuzení k národnímu smýšlení ještě posud potřebuje. Havl. [Matčino srdce] potřebovalo lásky jako lampa oleje. Herb. Bratr bude potřebovat do řemesla míti potřebu peněz. Prav. Jak bude možná, přinesu vám tu částku. Vím, že potřebujete. Svob. Přinesla peníze do domu, a proto více potřebovala měla více potřeb. Šmil. U Marečků ji očekával už vzkaz farářův, že s ní potřebuje hned mluvit. Vach. Matice Česká nepotřebuje si na špatné účastenství stěžovati nemusí. Havl. To jsem už slyšel… Nepotřebujete to opakovat. Arb. Dál už nepotřebuji povídat. Hál. Já svoje děti dobře kářu, vy mi nepotřebujete dělat kázaní, na to je kněz. Herb. Nepotřebuju nic slyšet nemusím, nechci. Jir. Co potřebuju já věčným být, když věčnost již teď procítím! Ner. Potřebuju se jen trochu nahnout stranou, abych se mu [děťátku] podíval do něho [do oka] stačí, abych se nahnul. Ner. [Pes] vám tak všemu rozumí, jen potřebuju na něho mrknout, a on již ví, co chci. Rad. Mladý pán jen potřeboval ruku vztáhnout, a držel v ruce růžokřídlé štěstí. Svět. Nepotřeboval než na tkanici [perly] navlíkat. Erb. D (o věci) vyžadovati, zasluhovati si. Věc ta je tak důležita, že potřebuje důkladného uvážení. Šmil. To jsou věty samy sebou jasné a nepotřebují důkazův. Durd. Bylo jaro, pole potřebovalo, aby se ruka přiložila. Šmil. D užívati, používati. Málo potřebovaný kočárek opotřebovaný. Havl. Jděte raděj do díla, juž odzvonili. Já vás tu nemohu potřebovať. Pfleg. Ale lidské logiky nemohl [soudce] potřebovati v úřadě svém. Šmil. Zast. Nemáme chuť, dáti se potřebovat za nástroj reakce. Havl. Potřebování hlaholice ve správě zemské a v úřadech tu [v Dalmacii a Charvátsku] ni sledu ni památky. Šaf. Počal domácích prostředků potřebovati, ale bylo mu ještě hůř. Javor.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 706 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 706