• prášilovský adj. připomínající Prášila, lhavý, chvástavý. Přepínání Čechova vojína nabývá zvláštního svérázu tím, že prášilovské nadsázky vyrůstají vesměs z lidové obrazotvornosti. Arne N. Rozmarné příhody ze života ve vesnici, většinou spíše groteskně prášilovské než skutečně vtipné. Lit. noviny.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 15 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 15