• průtah (zast. protah), -u m. prodloužení, protažení do délky. Mez průtahu [duraluminia] je asi 28 kg/mm². OSN Dod. Odbyla se věc [hádka] klidně, ale směšně po dětinsku za různých honosivých pošetilostí vzájemných, pronášených výhružnými průtahy hlasů. Čap. Ch. Poslední to slovo pronesl s průtahem. Tomíč. Šerm. sek s průtahem prodloužený. Text. prodloužení a ztenčení výrobku v přádelnictví při projití strojem. Hud. zadržení některého tónu n. celého souzvuku, aby splýval se souzvukem dalším. D odkládání, odklad, zdržování, zdržení, otálení. Nechtělť se dívati na operaci, již lékař bez průtahu na raněném Mrštinovi vykonati zamýšlel. Šmil. Konečně soud odmrštil žalobu po dlouhých průtazích. Herb. [Odpůrci] při volbách bez velkých průtahů i několik mandátů oželeli ve prospěch „Staré Prahy“. V. Mrš. Odpovědi té, poněvadž obšírnými slovy opět vlastně jen na protahy šla, Čechové málo sobě všímali. Pal. A pak bez protahu z hradu i ze statku! Klicp. D tažení, tah, průchod něčím. Průtah císařských byl u konce. Pek. Průtahy barbarských národů Dalmacie přemnoho vytrpěla. Prvot. Loutna nezní na nádvoří, ve vížce a na prahu, pouze větru v průtahu rudé pochodně kol hoří. Vrch. Raroh veliký u nás někdy hnízdí, hlavně však vyskytuje se na průtahu. A. Břez. D Dopr. úsek silnice procházející obcí. D Tech. průtahy kanály vytvořené stěnami parního kotle a kotelním zdivem.
 Zobrazeny karty 1-10 z celkem 209 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-10 z celkem 209