• reciprocita, -y f. vzájemnost. Tyto styky [dvou vrstev] jsou možny s předpokladem reciprocity. Dyk. Zvratným zájmenem se vyjadřuje též poměr vzájemnosti (reciprocity). Oberpf. Práv. zásada, že jistý stát nakládá v oboru práva s příslušníky cizího státu tak jako tento stát s jeho příslušníky; reciprocita formální, materiální. Geom. projektivní vztah základních útvarů druhého a třetího stupně, korelace. Mat. reciprocita hodnot převrácenost, převratnost.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 46 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 46