• rekrutovati ned. odváděti k vojsku; rekrutovati se býti odváděn k vojsku. Bylo také doplňováno [vojsko] rekrutováním. Goll. Na mnohých místech lid rekrutování na odpor se stavěl. J. Malý. [Vláda] umístila tedy vojsko černé, rekrutované na Jamaice a v Africe, na místech nebezpečných. Štol. V nových regimentech poznává [důstojník] zvláštnosti těch oněch národů, z nichž se rekrutují. Mach. Voj. odváděti k vojsku osoby podléhající branné povinnosti. D rekrutovati lid. shromažďovati, sbírati lid k jinému účelu; rekrutovati se býti doplňován, shromažďován odněkud, pocházeti, míti původ odněkud. Byly to holky a ženštiny rekrutované [do továrny] z dalekého okolí. Šlej. [Majznerová] rekrutovala děvčata do brněnských služeb. Merh. [Neruda] sedával tu v zadních místnostech ve společnosti, rekrutující se nejvíce z divadelních kruhův. Quis. [Honorace] se rekrutuje do takových plesů z úřadníků cukrovaru. Merh. Návštěvníci kursů se rekrutují větčinou z řad drobného úřednictva, studentstva a dělníků. Nár. p. Nespokojenci se rekrutují z řad poplatníků, neznalých daňových ustanovení. Přít. Převážná většina těchto lidi nesnesitelných rekrutuje se ze starých mládenců. Kam.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 41 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 41