• rolník, -a m. malý n. střední hospodářský podnikatel, zabývající se zemědělskou výrobou. Na začátku 16. století nalézáme ve dvorech statkářův a rolníkův čeledíny a podruhy. Bran. Ostatní obyvatelstvo Prahy, rolníci, řemeslníci, obchodníci, neměli žádného svobodného nemovitého jmění. Tomek. [Byl to] člověk v oděvu, který poukazoval nejspíše na zámožného rolníka. Čech. Rolník má pluh a koně, švec dratev. Pfleg.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 182 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 182