• rozdíl, -u m. nestejnost, odchylka. Bylo by bláhové popírat rozdíly temperamentů. Jirát. Přílišný věkový rozdíl je v manželství kamenem úrazu. Spáč. Protože jest Německo na jihu vyšší, není teplotných rozdílů mezi severem a jihem. Bač. Bohatí by podporovali chudé, nebylo by trapných rozdílů stavů. Jir. Je to taky náramný rozdíl, co jste dělali vy a co my. Rais. To jsou ty rozdíly v rodičích. Rais. Teprv nyní ví, jaký je rozdíl v jednom a témž řemesle. Prav. Věc jest táž, s tím toliko asi rozdílem, že nikdo neuvěří v čistotu našeho poměru. Zey. Jaký to [řečtina] rozdíl proti latině, kterou jsem miloval pro její úsečnost, mužnost a ostrost! Mach. D rozlišení, rozlišování. Na rozdíl jmenují se [Kušité] časem také Syro-Arabové. Rieg. Psal jí na rozdíl od toho, co kdysi řekl Emmě: „Duši, kterou miluji, musím mít celou“ jinak než jak kdysi. R. Svob. Starost o hrob je vrozena veškerému lidstvu, bez rozdílu náboženství. Ner. Základní stupeň [školy obecné] musí vychoditi bez rozdílu všechny děti školou povinné bez výjimky. Týd. rozhl. D Filos. základní pojem nejednoty. Mat. souhrn znaků, kterým se liší veličina od druhé; výsledek odčítání. El. tech. rozdíl fází fázový posun. D Zast. neshoda, nesrovnalost, rozpor. Snaží se vyrovnávati všechny rozdíly mezi třídami vyššími a nižšími. Kar. Týž rozdíl byl o čtení neb zpívání epištol a evangelií. Tomek. D Zast. rozdělení. Otec zůstavil sobě k dalšímu rozdílu panství Hlubokou. Pal. D Zast. odstavec, kapitola. Pro knížectví Opolské a Ratiborské usneseno na sněmu v Opoli zemské zřízení, které v rozdílech XX., XXI. a XXV. má předpisy o právu jazykovém. Čes. pol.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 523 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 523