• sloup, -u m. pevná stavební podpora oblého tvaru. Klenuté podsíně, spočívající na mohutných zděných sloupech a pilířích. Jir. Naproti vchodu byla tribuna na dvou sloupech vzbudována. Ner. Na sloupech nespočívá rovný architrav, nýbrž klenou se oblouky. L. fil. D tyč, kůl, pilíř a pod. stojící o samotě. Na rozcestí sloup kynul v pravou nebo levou stranu. Vrch. [Lampář:] Pořád obsluhovat: nejdřív hosty, potom stroj a teď sloupy. Staš. Stál jako solný sloup ztrnulý, nehybný. Vach. Pohledl na ženu a ztuhl hned jako sloup. Herb. Zůstali jsme proti sobě státi jako dva sloupy. Něm. Přen. Mocné sloupy topolů zdobí tvář roviny. Rozhlas. Tech. jednoduchý stožár ze dřeva, železa n. betonu. Elektrický, telegrafní sloup. D štíhlý, vysoký pomník. V zelenavém přísvitu stál pískovcový zkomolený sloup na podstavci. Jir. Pod sloupem Matky Boží dlouho na tebe jsem čekal. Vrch. Sloup mramorový byl by mu postaven, kdyby mně nebyl umřel. K. Tham. D vůbec něco úzkého a vysokého. Emma povstala. Objevil se sloup bílé šíle, přivřená víčka. R. Svob. Ersilia s celým sloupem talířů vešla. Zey. Ze sloupu prachového zaleskla se ocelová zbraň. J. z Hv. Ze stříbrných nozder [obludy] tryskaly dva mohutné sloupy vody vysoko do vzduchu. Zey. [K nebi] se valily sloupy dýmu. Jir. Koně funěli z nozder sloupy mlhy. Čap. Ch. Musíme [s letadlem] stále prudce vpřed, dokud nejsme dosti vysoko, aby nás vysoký sloup vzdušný nesl sám. Týd. rozhl. D hlavní, nejdůležitější základ, opora nějaké společnosti. [Paní Kolarová] často jediným sloupem celého představení se státi musila. Ner. Sedlák je sloupem státu a společnosti. Hol. Chtěl jen ukázati zhoubnou nesmyslnost volby frankfurtské, zahrocené právě proti oběma opěrným sloupům křesťanské bezpečnosti, králi českému a kastilskému. Šus. D býti v sloup, státi sloupem a p. (zvl. o očích) býti nehybně ztrnulý. Mladý vévoda umírá — má už oči v sloup. Jir. Oči jeho [mrtvého] byly v sloupu, rty zfialověly. M. Jahn. Žák je nemocen a oči mu stojí sloupem. Lander. Kles náhle v křeslo, zrak ve sloupu, na skráni mrazný pot. Vrch. Nepromlouvaje slova sloupem stál. Kos. Byl jsem v sloup. Hol. Vrchní policmistr ostal sloup. Jir.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 926 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 926